Venturekapital og helsenæringen - kommersialisering av forskning

NVCA deltok i diskusjon om forskning, kapital og kommersialisering av helseinnovasjon i Norge på seminar for bioteknologinæringen og forskningsmiljøene 19. mars i forbindelse med lansering av boken «En kule varmt – historien om Dynabeads." Seminaret var i regi av Oslo Cancer Cluster og Thermo Fisher.

Thermo Fishers norske industrieventyr som handler om Dynabeads, og som vant Forskningsrådets innovasjonspris i 2017. Spørsmålet seminaret ønsket å belyse var hvordan Norge kan skape flere kommersielt suksessrike bedrifter på bakgrunn av forskningsbasert innovasjon.

NVCA deltok i paneldiskusjonen «Forskning, kapital og kommersialisering: Hva skal til for å få frem det neste Dynabeads-eventyret?» sammen med Gunnar Sæter, professor og forskningsleder for kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus, Per Morten Sandset ved Universitet i Oslo, Jonas Einarsson fra NVCA-medlem Radforsk og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Magnus Thue.

Våre hovedbudskap i debatten var:

  • Vi håper den kommende Stortingsmeldingen om helsenæringen inneholder to konkrete tiltak. Først, ønsker vi at det tas grep for å legge til rette for flere venturekapitalmiljøer i Norge, og nye og eksisterende fonds mulighet til å hente kapital, og så håper vi at Regjeringen utvider ordningen for en bedre opsjonsskatt som vil bety mye for oppstarts- og vekstselskaper i helse- og life science-sektoren.
  • I økosystemet for forskning, innovasjon og utvikling av nye behandlingsmetoder, medisin og tjenester i helse- og life science-sektoren, mener vi venturekapital har en viktig rolle å spille. Blant årsakene til dette er:  
  • Venturekapital representerer tålmodig kapital, og et spesialisert fond investerer kontinuerlig gjennom syklusen og fokuserer på å sikre en mest mulig optimal produktutvikling. En spesialisert ventureinvestor bidrar også med viktig kompetanse i en kompleks bransje som helseindustrien er, som er tungt regulert industri kan prøving og feiling være svært kostbart og tidkrevende. De vil bidra med et nettverk av internasjonale eksperter som gir innspill på alt fra konkurrenter, klinisk praksis blant leger, til vurdering av regulatoriske forhold og muligheter for prising og refusjon av fremtidige produkter.
  • Et lokalt venturemiljø vil ikke bare investere kapital fra sitt eget fond, men også rekruttere i flere andre internasjonale venturefond for investeringer i norske bedrifter. Utvikling av medisinske produkter er ressurskrevende og gjøres sjeldent av en investor alene. For å tiltrekke kapital fra disse globale syndikatene, er det viktig at vi får opp et miljø av spesialiserte investorer med base i Norge.

Stikkord: nvca innlegg opsjonsskatt venturekapital