NVCA har levert høringsinnspill om «Exit-skatten»

NVCA har i dag sendt innspill om den mye omtalte «Exit-skatten». Dagens forslag til utflyttningsskatt forsterker inntrykket av at Norge er et lite attraktivt land å vokse selskaper i og bør derfor skrinlegges, eller i alle fall endres i stor grad.